PEDAGOG

Hanna Ryynänen is a versatile pedagogue who teaches the kantele and folk music. She is especially interested in using improvisation and composing as tools to both learn an instrument and support one’s creative musicianship. Hanna combines different genres in her teaching, basing the work on her students’ exquisite points of views and interests. Hanna teaches in Finnish, English and Swedish. 

As a teacher Hanna is creative, sensitive and devoted. She is able to sense her students’ changing needs rapidly and make adjustments in her teaching methods in manners best suiting her students. Hanna’s innovative and passionate approach to her work as a teacher also encourages her students to explore new dimensions in their instruments and in themselves as musicians.

Education

2022 Master of Music, Sibelius Academy, University of the Arts

  • teachers’ pedagogical studies, 60 credits

2018 Bachelor of Music, Sibelius Academy, University of the Arts 

Working experience

Hanna has worked in several different music institutes teaching students from beginners to professional education. Here are examples of her working experience:

09/2022- Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki

01/2022- Riihimäki Music Institute

08/2021- Espoo Music Institute

11/2020-12/2020 Composing and Improvisation in Kantele Teaching -online course 

08/2020-05/2021 Länsi-Uusimaa Music Institute

03/2020-05/2021 Länsi-Vantaa Music Institute

09/2020- The Adult Education Centre of the City of Helsinki

06/2019 Sommelo International Kantele Camp, Kuhmo 

01/2019-07/2020 Turku Conservatory

01/2019-07/2020 Naantali Music Institute

06/2018 Petrozavodsk International Kantele Camp, Petrozavodsk/Russia


Pedagogi

Hanna Ryynänen on monipuolinen kantelepedagogi, jonka osaamisalueisiin kuuluu kanteleen instrumenttiopetuksen lisäksi yhtyeopetus sekä erilaiset kansanmusiikkityöpajat. Hän on erityisen kiinnostunut improvisaation ja säveltämisen mahdollisuuksista niin instrumentin opiskelussa kuin oppilaan luovan muusikkouden tukemisessa. Hanna yhdistää opetuksessaan vapaasti eri musiikkityylejä oppilaan mielenkiinnon kohteiden mukaan. Hän opettaa suomen, englannin ja ruotsin kielellä. 

Opettajana Hanna on innostava, luova ja herkkä. Hän kykenee aistimaan oppilaidensa muuttuvia tarpeita nopeasti ja reagoimaan niihin mukauttamalla opetustaan kuhunkin tilanteeseen oppilaalle parhaiten sopivalla tavalla. Hannan innovatiivinen sekä aidosti kiinnostunut suhtautuminen opetustyöhön rohkaisee myös hänen oppilaitaan etsimään soittimistaan ja itsestään muusikkoina uusia ulottuvuuksia sekä haastamaan itseään yhä pidemmälle opinnoissaan.

Koulutus

2022 Musiikin maisteri, kansanmusiikki, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

  • opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

2018 Musiikin kandidaatti, kansanmusiikki, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Opetushistoria

Hanna on työskennellyt opettajana useissa eri musiikkioppilaitoksissa ja kursseilla alkeistasolta ammatilliseen koulutukseen. Tässä poimintoja hänen opetushistoriastaan:

09/2022- Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto

01/2022- Riihimäen musiikkiopisto

08/2021- Espoon musiikkiopisto

11/2020-12/2020 Composing and Improvisation in Kantele Teaching -verkkokurssi 

08/2020-05/2021 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto

03/2020-05/2021 Länsi-Vantaan musiikkiopisto

09/2020- Helsingin työväenopisto

06/2019 Sommelo International Kantele Camp, Kuhmo 

01/2019-07/2020 Turun konservatorio ja musiikkiopisto

01/2019-07/2020 Naantalin musiikkiopisto

06/2018 Petroskoi International Kantele Camp, Petroskoi